АДЫГЭ НЫСЭ


 

АДЫГЭ НЫСЭ

 

Адыгэ пшынэм

щlыгур къыпэджэмэ,

уойрэ, уорирэ, уойра,

Бжэlупэ джэгум

къуажэр зэхишэмэ,

Хъуэхъубжьэ усэр

псэм зэпхидзыжымэ,

Адыгэ нысэ унэ идошэрэ,

уойрэ, уорирэ, уойра.

 

Ей жи, Адыгэ лъахэ,

Ей жи, ди хабзэ дахэ,

Дарий lэщхьэху,

къамэ lэпщэху,

Нэ фlыцlэ нэху,

джэгу умыпсэху,

Адыгэ нысэ унэ идошэрэ,

уойрэ, уорирэ, уойра.

 

Хьэзыр lупэхуу

ди щауэ уардэхэм,

уойрэ, уорирэ, уойра,

Ди лъэпкъ гурыщlэр

я уэредадэмэ,

Дыгъэр зэхъуапсэр

я дыщэидэмэ,

Адыгэ нысэ унэ идошэрэ,

уойрэ, уорирэ, уойра.

 

Ей жи, Адыгэ лъахэ,

Ей жи, ди хабзэ дахэ,

Дарий lэщхьэху,

къамэ lэпщэху,

Нэ фlыцlэ нэху,

джэгу умыпсэху,

Адыгэ нысэ унэ идошэрэ,

уойрэ, уорирэ, уойра.

 

 

 

 

 

 

 

 

ADIGE NISE

 

Adıge pşınem

Şş’ıgur gıpeceme,

Woyra, worira, woyra,

Bje’upa cegum

Guajer zexişeme,

X’uax’ubjje wuser

Psem zephidzıjıme

Adıge nıse wune yidoşere,

Woyra, worira, woyra

 

Yey ji, Adıge lhahe,

Yey ji, di xabze dahe,

Dariy aşşxhahu,

Game apşşehu,

Ne f’ıts’e nehu,

Cegu wumıpsehu,

Adıge nıse wune yidoşere,

Woyra, worira, woyra.

 

Hhazır upehuuw

Di şşawua wardehem,

Woyra, worira, woyra,

Di lhepkh gurışş’er

Ya wareydademe,

Dığar zex’uapser

Ya dışşeyideme

Adıge nıse wune yidoşere,

Woyra, worira, woyra.

 

Yey ji, Adıge lhahe,

Yey ji, di xabze dahe,

Dariy aşşxhahu,

Game apşşehu,

Ne f’ıts’e nehu,

Cegu wumıpsehu,

Adıge nıse wune yidoşere,

Woyra, worira, woyra.


0 Yorum

Yazı Formatı Seçiniz
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Video
Youtube, Vimeo veya Vine Kodları
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF