ЗЭНЫБЖЬЭГЪУИЩ


ЗЭНЫБЖЬЭГЪУИЩ

 

Зэныбжьэгъуищыри джэгум дыздокlуэ, Дыздэкlуа джэгур адыгэ джэгущи

Уэхьайрэ хьайрэ, уэрайдэ райдэ,

Сызэгуэуд мыгъуэ, си дахэкlей.

 

Ахъшэкlэ уащэмэ укъэсщэхунти,

Лlыгъэркlэ уахьэмэ си псэр хэслъхьэнти. Уэхьайрэ хьайрэ, уэрайдэ райдэ,

Сызэгуэуд мыгъуэ, си дахэкlей.

 

Гъатхэпэ бзухэм уицlэр къызжаlэ,

Уицlэр къызжаlэмэ си псэр мэлъатэ. Уэхьайрэ хьайрэ, уэрайдэ райдэ,

Сызэгуэуд мыгъуэ, си дахэкlей.

 

Дэ дызтес мыгъуэр адыгэ шагъдий,

Ди гур дгъэтlылъыри, ди нэр дыгъэтхьай. Уэхьайрэ хьайрэ, уэрайдэ райдэ, Сыбгъэунэхъуа мыгъуэй, си дахэкlей.

 

Дахэм и набдзэхэм сигур дахьэхыр,

Сигур дахьэхыри даурэ бжесlэн сэ?  Уэхьайрэ хьайрэ, уэрайдэ райдэ,

Сызэгуэуд мыгъуэ, си дахэкlей.

 

Зэныбжьэгъуищыри джэгум дыздокlуэ, Дыздэкlуа джэгур адыгэ джэгущи.

Уэхьайрэ хьайрэ, уэрайдэ райдэ,

Къыздэкlуэ къыздэкlуэ си дахэкlей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZENIBJJEĞUİYŞŞ

 

Zenıbjjeğuiyşşıri cegum dızdog’ua,

Dızdeyg’ua cegur adıge cegusi

Wahayra hayra, warayda rayda

Sızeguawuıd mığua si daxak’ey.

 

Axhşek’e waşşeme wugasşşehunti

L’ığark’e wuhame sipser xeslhxhanti.

Wahayra hayra, warayda rayda

Sızeguawuıd mığua si daxak’ey.

 

Ğathepe bzuwheam wits’er gızja’a,

Wi ts’er gızja’ame si pser melhatea

Wahayra hayra, warayda rayda

Sızeguawuıd mığua si daxak’ey.

 

De dızteys mığuar adıge şağdiy

Di gur dığat’ılhıri, di ner dığatxhay

Wahayra hayra, warayda rayda

Sıbğawunex’ua mığua si daxak’ey.

 

Dahem yi nabdzehem sigur daxhehır

Sigur daxhehıri dawre bjeys’an se?

Wahayra hayra, warayda rayda

Sızeguawuıd mığua si daxak’ey.

 

Zenıbjjeğuiyşşıri cegum dızdok’ua

Dızdek’ua cegur adıge cegusi

Wahayra hayra, warayda rayda

Gızdak’ua gızdak’ua si daxak’ey.


0 Yorum

Yazı Formatı Seçiniz
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Video
Youtube, Vimeo veya Vine Kodları
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF