Код выхода / Çıkış Kodu


Всё, что нужно для победы зла это, чтобы приличный человек ничего не делал. (Эдмунд Берк)
Kötülüğün zaferi için gereken tek şey, iyi bir insanın hiçbir şey yapmamasıdır. (Edmund Burke)

Тема справедливости, борьбы света и тьмы, защиты чести и достоинства, вот тот фундамент на которых стоят эпические предания народов Земли.

Эпос – это язык смыслов, сложенный тысячи лет назад, но актуальный и по сей день.

Когда общество потеряло ориентир заблудившись в жизни, когда людям искусственно создают условия жалкого существования, которое они же сами и приняли как свою реальность, когда люди считают, что солнце светит лишь негодяям, а порядочный человек живет на грани нищеты и голода, тогда наступает тирания.

Тирания держится на безмолвии народа. Безмолвие вызывается расколом общества, страхом попасть в лапы тирана и его подручных, тогда наступает всеобщая апатия, потеря воли к полной жизни, покорность злу как своей судьбе.

Все что нужно знать о жизни свободного общества не терпящего гнета негодяев, защиты прав человека описано в нартском эпосе. В этом смысле это не просто сказки древних, это ключ к пониманию мироустройства.

Эпос написан метафорами, если его так и понимать, то Дракон перекрывший реку и оставивший жителей,без воды это образ сатрапа который стремится навязать свою власть людям через захват средств существования людей. Тирания не изменила своей сути и по сей день. Недра земли захваченные узкой группой лиц – это блага принадлежащие всем людям, они украдены у людей и служат средством обогащения тиранов оставляя людей на периферии существования.

Иныж (циклоп) укравший семена у нартов – это тот же узурпатор, который с помощью властных рычагов захватил землю на которой люди раньше сеяли и пасли скот, оставив им лишь жалкие приусадебные участки как подачку.

В такие моменты в эпосе на сцену выходят герои в одиночку или группами для восстановления справедливости на Родине, для борьбы с тиранией. Это есть утверждение свободного духа, нежелание примириться с действительностью преподнесенной тиранией как судьба посланная свыше.

Не будь покорен злому року – лейтмотив проходящий через весь эпос. Если бы нарты смирились и склонились когда Иныж похитил огонь, то их род прекратил бы существование после того как они умерли бы от холода. Но не таков был характер нартов, которые выходили против сатрапов и вся жизнь которых была борьбой с тиранией.

Эпос – это послание из прошлого следующим поколениям, в котором есть ответы на вопросы кто виноват и что делать?

Adalet teması, ışık ve karanlık arasındaki mücadele, onur ve haysiyetin korunması. Dünya halklarının destansı efsanelerinin üzerinde durduğu temeller bunlardır.

   Destan, binlerce yıl önce oluşturulmuş, ancak bugün hala geçerli olan epik bir dildir.

   Toplum yönünü kaybettiğinde, insanlar yapay olarak kendi gerçekleri olarak kabul ettikleri sefil varoluş koşullarını yarattığında, insanlar güneşin sadece kötüler için parladığına ve saygın bir insanın yoksulluk ve açlığın eşiğinde yaşadığına inandığında tiranlık başlar.

   Zorbalık, halkın sessizliğine dayanır. Sessizlik ise toplumun bölünmesinden, zorbanın ve yandaşlarının pençesine düşme korkusundan kaynaklanır, ardından genel ilgisizlik başlar, yaşama iradesinin kaybı, kişinin kaderi olarak gördüğü kötülüğe boyun eğmesiyle devam eder.

   Kötülerin zulmüne müsamaha göstermeyen özgür bir toplumun yaşamı hakkında bilmeniz gereken her şey  Nart destanlarında anlatılıyor. Bu anlamda, bu destanlar sadece kadimlerin masalları değil, dünya düzenini anlamanın anahtarıdır.

   Destanlar metaforlarla yazılmıştır, bu şekilde düşünürseniz, nehri tıkayan ve sakinleri susuz bırakan Ejderha, gücünü insanların geçimini ele geçirerek insanlara empoze etmeye çalışan bir satrap imajıdır. Tiranlık özünü bugüne kadar değiştirmedi. Dar bir grup insanın ele geçirdiği yeryüzünün bağırsakları, tüm insanlara ait mallardır. Bunlar insanlardan çalınır ve zorbaları zenginleştirmenin bir aracı olarak hizmet eder, insanları varoluşun çeperine bırakır.

   Kızaklardan tohum çalan Inyzh (Tepegöz), güç kaldıraçlarının yardımıyla insanların ektiği, sığırlarını otlattığı araziyi ele geçirerek onlara yalnızca sefil ev arazilerini bir sadaka olarak bırakır. Bu aynı gaspçılıktır.

   Destanlarda böyle zamanlarda, kahramanlar tek başlarına veya gruplar halinde anavatanlarında adaleti sağlamak, tiranlıkla savaşmak için sahneye çıkar. Bu, özgür bir ruhun tasdikidir. Kader görülen tiranlığın sunduğu gerçeklikle hesaplaşma isteğidir.

   Tüm destan boyunca akan ana motif şu: Kötü kadere boyun eğmeyin. İnyzh ateşi çaldığında Nartlar pes edip buna boyun eğselerdi, onlar soğuktan öldükten sonra ırkları da sona erecekti. Ancak bu, satraplara karşı çıkan ve tüm hayatlarını tiranlığa karşı mücadeleye adayan Nartların karakteri değildi.

   Destan, geçmişten gelecek nesillere kimin suçlu olduğu ve ne yapılması gerektiğini içeren mesajdır.


Hakuzh

0 Yorum

Yazı Formatı Seçiniz
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Video
Youtube, Vimeo veya Vine Kodları
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF