ЛЪАГЪУНЫГЪЭМ И ХЬЭТЫРКlЭ


ЛЪАГЪУНЫГЪЭМ И ХЬЭТЫРКlЭ

 

Си пшынэ плъыжьыри уей си дахэ

Уэр щхьэкlэ согъэбзэрабзэ

Амалыншэу сыкъэбгъэнащ

Си гъащ1эр текlуэдэжащ

 

Уэ уи лъагъунэгъэми уей си дахэ

lЭджэрэ сигъэгъуэящ

Си нэм нэпсу къыщlэжами

Си напlэр игъэнкlыфlащ.

 

Уэ уи нэlу мазэри уей си дахэ

Жэщ кlыфlым игъэкlуэдащ

Вагъуэхэри къызщlэмыблэу

Жэщ кlыфlым хэкlуэдэжащ.

 

Къызжепlа уэрэдхэр уей си дахэ Пщlыхьапlэу къысхуэнэжащ.

Мурад сыщlащ Тхьэм селъэlуащ

Къызэтыж ари жысlащ.

 

Си лъагъуныгъэми уей си дахэ

Къапщlаным зэманыр блокlыр Лъагъуныгъэм и хьэтыркlэ

Къыздекlуэ си дахэкlей

 

 

 

 

 

 

 

 

LHAĞUNIĞAM YI HATIRK’E

 

Si pşıne plhıjjıri wey si dahe

Wuear şhak’e soğabzerabze

Amalınşew sıgabğanaşş

Si ğaş’er teyk’uadejaşş.

 

Wua wi lhağunığami wey si dahe

Acere siğağuayaşş.

Si nem nepsu gış’ejami

Si nap’er yiğank’ıf’aşş.

 

Wua wi ne’u mazeri wey si dahe

Jeşş k’ıf’ım yiğak’uadaşş.

Vağuaheri gızş’emıbleuw

Jeşş k’ıf’ım hek’uadajaşş.

 

Gızjeyp’e weredher wey si dahe

Pş’ıhhap’euw gıshuanejaşş.

Murad sış’aşş Tham seylha’uaşş.

Gızetıj ari jıs’aşş.

 

Si lhağunığami wey si dahe

Gapş’anım zamanır blok’ır.

Lhağunığam yi hatırk’e

Gızdak’ua si daxak’ey.


0 Yorum

Yazı Formatı Seçiniz
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Video
Youtube, Vimeo veya Vine Kodları
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF