НЫСАШЭ ДОКlУЭ


 

НЫСАШЭ ДОКlУЭ

 

Уэ докlуэ докlуэ

Нысашэ докlуэ

Нысашэ дыщыкlуэкlэ

Си къэшэни нокlуэ.

 

Уэ къофэ къофэ

Нэхъыжьхэр къофэ

Нэхъыжьхэм дыкъамыщlэу

Тlэкlунитlэ дофэ.

 

Уэ къофэ къофэ

Си къэшэни къофэ

Дахэ цlыкlур къыщыфэкlэ

Цlыхум игур хохъуэ.

 

Дахэ цlыкlур къофэри

Утыкум теткъэ?

И нэlущхьитlым

Си lэхьэ хэткъэ?

 

Уэ къофэ къофэ

Ныбжьэгъужьыр къофэ.

Ныбжьэгъужьыр къыщыфэкlэ

Маржэ lэгум феуэ.

 

 

 

 

 

 

 

  NISAŞE DOG’UA

 

Wue dog’ua dog’ua

Nısaşe dog’ua

Nısaşe dışşık’uak’e

Si gaşeni nok’ua.

 

We gofa gofa

Nexhıjjher gofa

Naxhıjjhem dıgamışş’euw T’ek’unit’e dofa.

 

We gofa gofa

Si gaşeni gofa

Dahe ts’ık’ur gışşıfek’e T

s’ıhum yigur hoxhua.

 

Dahe ts’ık’ur gofari

Wutıkum teytga?

Yi ne’uşhhiyt’ım

Si ahhe hetga?

 

We gofa gofa

Nıbjjeğujjır gofa

Nıbjjeğujjır gışşıfek’e

Marja agum feywua.


0 Yorum

Yazı Formatı Seçiniz
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Video
Youtube, Vimeo veya Vine Kodları
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF