ПСЫIЭРЫШЭ


 

ПСЫIЭРЫШЭ

 

Псыlэрышэм укъимыкl уей,

Си кlэ мыгъуэм уикlуэдэнущ,

Иман уиlэм укъэмыкlуэ,

Сэр мыгъуэ си дахэ,

Уэри сэри даукlынси.

 

Псыlэрышэм укъимыкl уей,

Уаукlми успымыкl уэ,

Иман уиlэм укъамыкlуэ,

Сэр мыгъуэ си дахэ,

Уэри сэри даукlынси,

 

Къайсэрыжьым и гъуэмылэр,

Хьэкукlэрэ ягъажьэ,

Мы уэрэдыр къыщезгъажьэм,

Сэр мыгъуэ си дахэ,

Башкlэрэ саукlай сэ,

 

Мо дагъыжьыр уэс къуэлэнщи,

Уи къашэныр нэ къуэлэнщи,

Иман уиlэм укъамыкlуэ,

Сэр мыгъуэ си дахэ,

Уэри сэри даукlынси,

 

Щхьэгъубжэхэр къыlузохыр,

Фlыуэ слъагъум lэ хузощlыр,

Унэм исым дыкъамыщlэу,

Сэр мыгъуэ си дахэ,

Губгъэм исым дыкъащlай дэ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSI’ARIŞE

 

Psı’arışem wugimık’ wey,

Si k’e mığuam wik’uadenuş,

Yiman wi’am wugamık’ua

Ser mığua si dahe

Weri seri dawuk’ınsi.

 

Psı’arışem wugiymık’ wey

Wawuk’ımi wuspımık’ wue,

Yiman wui’am wuıgamık’ua

Ser mığua si dahe

Weri seri dawuk’ınsi.

 

Gayserıjjım yi ğuamıler,

Xhakuk’ere yağajje,

Mı weredır gışşezğajjem

Ser mığua si dahe

Başk’ere sawuk’ay se.

 

Mo dağıjjır wues gualenşi,

Wui gaşenir ne gualenşi,

Yiman wui’am wuıgamık’ua

Ser mığua si dahe

Wuari seri dawuk’ınsi.

 

Şşxhağubjeher gı’uzohır

F’ıwua slhağum a huzoşş’ır

Wuınem yisım dıgamışş’euw

Ser mığua si dahe

Gubğam yisım dıgaşş’ay de

 


0 Yorum

Yazı Formatı Seçiniz
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Video
Youtube, Vimeo veya Vine Kodları
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF