СЫКЪЭФЭНУ СЫКЪЭК1УАЩ


СЫКЪЭФЭНУ СЫКЪЭК1УАЩ

 

Кавказ мэзыжьым, хьамаржэ мыгъуэ, Уэсышхуэр къыщосыр, уей,

А хъыджэбз дахэр, хьамаржэ мыгъуэ,

Си гущ1эм къыносыр, уей,

А хъыджэбз дахэр, хьамаржэ мыгъуэ,

Си гущ1эм къыносыр, уей.

 

Сыкъэфэну сыкъэк1уащ,

Сыджэгуну сыкъэк1уащ,

Сыпсэлъыхъуу сыкъэк1уащ,

Къэсшэну сыкъэк1уащ, уей.

 

Сыкъэфэну сыкъэк1уащ,

Сыджэгуну сыкъэк1уащ,

Сыпсэлъыхъуу сыкъэк1уащ,

Къэсшэну сыкъэк1уащ, уей.

 

Си пшынэ ф1ыц1эр, хьамаржэ мыгъуэ, 1эгур жери мэлъа1уэ, уей.

Мо си ныбжьэгъухэр, хьамаржэ мыгъуэ, Джэгу жери мэлъа1уэ, уей.

Мо си ныбжьэгъухэр, хьамаржэ мыгъуэ, Джэгу жери мэлъа1уэ, уей.

 

Сыкъэфэну сыкъэк1уащ,

Сыджэгуну сыкъэк1уащ,

Сыпсэлъыхъуу сыкъэк1уащ,

Къэсшэнэну сыкъэк1уащ, уей.

 

Сыкъэфэну сыкъэк1уащ,

Сыджэгуну сыкъэк1уащ,

Сыпсэлъыхъуу сыкъэк1уащ,

Къэсшэнэну сыкъэк1уащ, уей.

 

Си дыжьын къамэр, хьамаржэ мыгъуэ, Зыполыдык1ыри, уей

Зыпэлыдыж гущэр, хьамаржэ мыгъуэ,

Си дахэ ц1ык1уращ, уей

Зыпэлыдыж гущэр, хьамаржэ мыгъуэ,

Си дахэ ц1ык1уращ, уей

 

Сыкъэфэну сыкъэк1уащ,

Сыджэгуну сыкъэк1уащ,

Сыпсэлъыхъуу сыкъэк1уащ,

Къэсшэнэну сыкъэк1уащ, уей.

 

Сыкъэфэну сыкъэк1уащ,

Сыджэгуну сыкъэк1уащ,

Сыпсэлъыхъуу сыкъэк1уащ,

Къэсшэнэну сыкъэк1уащ, уей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGAFENU SIGAGUAŞ

 

Kavkaz mezıjjım, hamarje mığua,

Wesışhuar gışşosır, wey,

A hıcebz daher, hamarja mığua,

Si guşş’em gınosır, wey,

A hıcebz daher, hamarja mığua,

Si guşş’em gınosır, wey,

 

Sıgafenu sıgaguaş,

Sıcegunu sıgaguaş,

Sıpselhıhuuw sıgaguaş

Gasşenu sıgaguaş, vey.

 

Sıgafenu sıgaguaş,

Sıcegunu sıgaguaş,

Sıpselhıhuuw sıgaguaş

Gasşenu sıgaguaş, vey.

 

Si pşıne f’ıts’er, hamarje mığua,

Agur jeyri melha’ua, wey.

Mo si nıbjeğuher, hamarje mığua,

Cegu jeyri melha’ua, wey.

Mo si nıbjeğuher, hamarje mığua,

Cegu jeyri melha’ua, wey.

 

Sıgafenu sıgaguaş,

Sıcegunu sıgaguaş,

Sıpselhıhuuw sıgaguaş

Gasşenu sıgaguaş, vey.

 

Sıgafenu sıgaguaş,

Sıcegunu sıgaguaş,

Sıpselhıhuuw sıgaguaş

Gasşenu sıgaguaş, vey.

 

Si dıjjın gamer, hamarje mığua,

Zıpolıdık’ıri, wey

Zıpelıdıj guşşer, hamarje mığua,

Si dahe ts’ık’uraş, wey.

Zıpelıdıj guşşer, hamarje mığua,

Si dahe ts’ık’uraş, wey.

 

Sıgafenu sıgaguaş,

Sıcegunu sıgaguaş,

Sıpselhıhuuw sıgaguaş

Gasşenu sıgaguaş, vey.

 

Sıgafenu sıgaguaş,

Sıcegunu sıgaguaş,

Sıpselhıhuuw sıgaguaş

Gasşenu sıgaguaş, vey.


0 Yorum

Yazı Formatı Seçiniz
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Video
Youtube, Vimeo veya Vine Kodları
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF