Çerkeslerin Etnik Tarihi


Açıklama Özet:
Rusya Federasyonu, Kabardey Balkar Cumhuriyeti'nde yaşayan tarih bilimleri doktoru Prof. Dr. Ruslan Betrozov (Betroj) çalışmasında Çerkeslerin oluşum tarihini, Kuzey Kafkasya'nın akraba halklarıyla ve yüzyıllar boyunca karşılaştıkları ve komşuluk ettikleri diğer halklarla etnik be kültürel bağlarını inceliyor. Yazar bu konuda çağdaş tarih yazımının verilerinden yararlanarak tanınmış tarihçilerin görüşlerini tartışıyor. Kitap Çerkeslerin ve diğer Kafkas halklarının tarihiyle ve kültürüyle ilgilenen geniş bir okuyucu kitlesine hitap ediyor. (Arka kapaktan)
İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
I. BÖLÜM – ÇERKESLERİN ETNİK KÖKENİ VE TARİHİYLE İLGİLİ KAYNAKLAR
II. BÖLÜM – TAŞ, TUNÇ VE ERKEN DEMİR ÇAĞLARINDA KUZEY KAFKASYA’DA ETNİK SÜREÇLER
1. KUZEY KAFKASYA’NIN ETNİK VE DİL ÖZELLİKLERİ
2. KAFKASYA KÜLTÜR VE DİL BİRLİĞİNİN DAĞILMASI
3. GÖÇLERİN VE YAYILMANIN KUZEY KAFKASYA’DAKİ TARİHİ GELİŞMELERE ETKİSİ.

III. BÖLÜM – TUNÇ ÇAĞI KUZEY KAFKASYA KÜLTÜRLERİ VE ÇERKES ETNİK BİRLİĞİ
1. ÇAĞDAŞ BİLİMDE ÇERKESLERİN ERKEN DÖNEM KÖKEN SORUNU
2. MAYKOP KÜLTÜRÜNÜN NİTELİKLERİ
3. MAYKOP KÜLTÜRÜ TOPLULUKLARININ GÜNEYLE İLİŞKİLERİ KONUSU
4. ERKEN ÇAĞDA ÇERKES–ABHAZ ETNİK OLUŞUMUNDA ANADOLU TEZİ
5. DOLMEN KÜLTÜRÜ VE PROTO – ÇERKES – ABHAZ ETNİK BİRLİĞİNİN DAĞILMASI
6. ABHAZ – ÇERKES TOPLULUKLARI VE AKDENİZ DÜNYASI

IV. BÖLÜM – MEOT AŞİRETLERİ VE ESKİÇAĞ ÇERKES HALKININ OLUŞMAYA BAŞLAMASI
1. ANTİK ÇAĞ YAZARLARINDAN BAZI BİLGİLER 131
2. SİND – MEOTLARIN BOSPORLU YUNANLARLA EKONOMİK VE SİYASİ İLİŞKİLERİ
3. YUNAN VE ESKİÇAĞ ÇERKES KÜLTÜRLERİ ARASINDA ETKİLEŞİM
4. KUZEYBATI KAFKASYA’DA KİMMERLER VE İSKİTLER
5. SARMATLAR VE ESKİÇAĞ ÇERKES TOPLULUKLARI

V. BÖLÜM – ÇERKES ETNİK BİRLİĞİNİN TAMAMLANMASI. ERKEN ORTAÇAĞDA ÇERKESLERİN ETNİK VE KÜLTÜREL İLİŞKİLERİ.
1. ÇERKES TOPLULUKLARININ ZİHLER ÖNCÜLÜĞÜNDE BÜTÜNLEŞMESİ
2. ÇERKESLER VE ALANLAR
3. ÇERKESLER VE KIPÇAKLARDAN ÖNCEKİ TÜRK TOPLULUKLARI
4. ÇERKESLER VE BİZANSLI YUNANLILAR
5. ERKEN DÖNEM SLAVLARIYLA İLİŞKİLER
6. ÇERKESLER VE CENEVİZ KOLONİLERİ
VI. BÖLÜM – ÇERKESLER VE MERKEZİ ÖN KAFKASYA
1. MOĞOL İSTİLALARI VE 13. – 14. YÜZYILLARDA KUZEY KAFKASYA’DA ETNİK VE SİYASİ DURUM
2. ESKİÇAĞ ÇERKES TOPLULUKLARI VE MERKEZİ ÖN KAFKASYA
3. KABARDEYLERİN KOMŞU HALKLARLA İLİŞKİLERİ

SONUÇ
NOTLAR


0 Yorum

Yazı Formatı Seçiniz
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Video
Youtube, Vimeo veya Vine Kodları
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF