KİMMERLER


Ülkeleri Karadeniz’in kuzey kıyıları boyunca uzanan Meot, Sind, Dandaryanlar, Toretler gibi bugünkü Abaza-Adıge halklarının etnik kökenlerinin temelini oluşturan kabileleri içerisinde barındıran ve bir Kabileler Federasyonu şeklindeki Kimmerler Kuzeybatı Kafkasya’nın en eski yerli halklarından birisi olarak görülmektedir. M.Ö. I. bin yılın başlarında oldukça güçlü bir kabile birliği kurmayı başarmış, imparatorluk haline gelerek, Karadeniz, Kırım ve Kuzeybatı Kafkasya kıyılarının bozkırda kalan bölümlerine yerleşmişlerdir. Edebi kaynaklarda Kuzey Karadeniz kıyılarında ve Batı Kafkasya’da bulunan ilk yerleşimcilerin Kimmer olduğuna işaret edilmektedir.

Kimmerlerin etnik niteliklerine ilişkin sorunlar konusunda tanınmış bir uzman olan L.A. Elnitski Kimmer kültüründen bahsederken, metal devrinin başlarındaki Batı ve Kuzey Kafkasya kültürünü bir bütün olarak aklımızda şekillendirmeliyiz. Zira bu süreçte Karadeniz bölgesinde yaşayan İskitlerin kültürü belirgin geçiş dönemlerinde tepeciklerde düğümlenmektedir demektedir. Elnitski sözlerine Abaza-Adıge tarihinin antik dönemini seçmek, Batı Kafkasya’nın tarihsel gelişimine ilişkin yaklaşımlarımızı sistemleştirme gereksinimiyle yakından ilişkilidir şeklinde devam etmektedir.


M.Ö. VII. yüzyılda İskitler tarafından yurtlarından atılan Kimmerler, Anadolu’ya gelerek Lidya başkenti Sardes’i yağmalamış ve Magnesia’yı yerle bir etmişlerdir. Efes’e ulaşmaya çalışırken Lidya’da Alyattes tarafından geri püskürtülmüştür.Buna dayalı olarak bazı tarihçiler Kİmmerlerin Hattilerle olan ilişkisini ortaya koymuşlardır. Örneğin tarihçi Strabon Kimmerlerin Anadolu’ya düzenledikleri istila hareketlerine eserlerinde yer vermiştir.


M.Ö. 720 yılında İskitler tarafından yıkılan Kimmerler, çeşitli kollara ayrılmış ve dağılmıştır. Tarihçilere göre bu kollardan, Meot ve Sindler Kafkasya’da kalmaya devam etmişler, diğerleri Avrupa ortalarına gitmeye zorlanmış, Fransa, Britanya ve İrlanda adalarına yerleşmek durumunda kalmışlardır.


Meotlar sonraki dönemlerde, Kimmer-Bosfor devletinin kurulmasında önemli rol oynamışlardır. Çerkeslerin Uzev – Darboğaz adını verdikleri ve bugün Kerç adı verilen bölgede kurulan Pentikape adlı şehrin yönetimini eline alan I. Spartoque, Bosfor Arkont’u ünvanıyla Bosfor-Kimmer devletini kurmuş ve öldüğü MÖ 433 yılına kadar devleti yedi yıl boyunca yönetmiştir. Onun ardından oğlu Ş’ele’ueqo / Seleuqo ve sonrada II. Spartoque ülkenin yönetimine geçmiş ve bölgedeki Yunan kolonilerini ele geçirerek büyümüşlerdir. M.Ö. 4. yüzyılda Sındıka’yı bünyesine karan Bosfor-Kimmer krallığı, Azak kıyılarından ve Kuban Havzasından Meotları da topraklarına dahil etmiş, Bosfor-Kimmer Kralları böylece Sind ve Meot Kralı sıfatını kazanmışlardır.


Böylece yaşanan tarihi sürece dayalı olarak Kimmerlerin Kafkasya’da kalan kollarından Meot ve Sindler, günümüz Adıge ve Abaza halkının temelini atmışlardır.


0 Yorum

Yazı Formatı Seçiniz
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Video
Youtube, Vimeo veya Vine Kodları
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF