OSMANLI’DAN İNGİLTERE’YE “BEYAZ KÖLE” YOLCULUĞU!


Share via
2 Paylaşım

OSMANLI’DAN İNGİLTERE’YE “BEYAZ KÖLE” YOLCULUĞU!

    Boris Johnson’un kız kardeşi Rachel Sabiha Johnson açıkladı; “büyükannemizin hayat hikâyesi bizi Türkiye Çerkeslerinin de hiç bilinmeyen bir hikâyesine getirdi.”

BİR KÜLTÜRÜN OSMANLI’YA SÜRGÜNÜ… 

    1763-1864 yılları arasında en sıcak dönemleri yaşanan Kafkas-Rus Savaşı; 21 Mayıs 1864’de Rusların Kuzey Kafkasya’yı ve kadim Çerkesya topraklarını tamamen işgal etmesiyle sonuçlandı. Rusların, Kafkasya üzerinde uyguladıkları soykırım politikası, Kuzey Kafkasya halklarının büyük bir bölümünün dönemin Osmanlı topraklarına sürgün edilmesiyle ivme kazandı. 

“BEYAZ KÖLE”LİK TEZİNİN YAZARINDAN BEYAZ KÖLELİĞİN TARİHİ;

    “Beyaz Köleler” adında tez yazan ve bu tezi kitap haline getirmeye hazırlanan Elbruz Aksoy, Boris Johnson’un büyükannesinin de Beyaz Kölelik mağduru olması üzerine bir internet sitesine verdiği röportajında; “Beyaz Köle ticaretinin tarihi sınırları, yalnızca Osmanlı İmparatorluğunu değil Memluk Devletini de içine almaktadır. Genele bakıldığında Slavların yanı sıra Tatarların bu köle ticaretinde büyük bir kısmı oluşturduğunu görüyoruz. Osmanlı sarayında ve saray çevresinde, evlenme çağındaki çocuklarına uygun bir eş arayan aileler saygı ve sadakatleriyle köle pazarlarında; Çerkes Kızı veya Çerkes Gelin isimleriyle ün salan fakat birçoğu Çerkes dahi olmayan “beyaz köle”lere ilgi gösteriyordu.” dedi. Araştırmacı yazar Aksoy; “Köle tüccarları çoğu zaman sadece beyaz oldukları için birçok Slav kölenin Çerkes olduğunu iddia ediyor, sahte evraklar düzenleyerek Çerkes köle ismiyle diğer kölelere göre daha pahalı fiyatlara satıyorlardı” diye ekledi.

“BÜYÜKANNEMİZ DE “BEYAZ KÖLELİK” MAĞDURUYDU” JOHNSON’LARIN HİKÂYESİ;

    Araştırmacı yazar Aksoy röportajında Johnson ailesinin Beyaz Kölelik konusu hakkındaki düşüncelerini şöyle aktardı;
  “Gazeteci olan Rachel Johnson’un Times gazetesinde yayınlanan demecinde; büyükanneleri olan Hanife Fikriye ve ailesinin 21 Mayıs 1864 Çerkes Sürgünüyle İstanbul’a getirildiğini, babası tarafından daha iyi bir hayat yaşayacağı düşüncesiyle 13 yaşındayken zengin bir köle tüccarına satıldığını açıkladı.” 
    Büyükannelerinin de “Beyaz Kölelik” mağduru olduğunu, köleliğin sadece Afrika’da değil dünyanın farklı bölgelerinde de yaşadığını ve bu köle ticaretlerinin 19. yüzyıl sonlarına kadar devam ettiğini söyleyen Johnson: “büyükannemizin, Rus işgali ve zulümlerinden öleceği veya öldürüleceği korkusuyla satıldığını düşünüyoruz. Hatta böylesinin daha iyi olduğunu düşündüğümüzü söylemeliyim. Bu vesileyle büyükannemizin iyi bir hayatı oldu ve onun torunu bugün İngiltere Başbakanlığı görevini yürütüyor.” dedi.
(Ressam Bıdanuk Meral Fidan’ın İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un Çerkes kökenine atıfla Çerkes motifleri kullanarak çizdiği portre)
Aksoy; “ Beyaz Kölelik; Osmanlı Sarayı’nın, Çerkeslerin ve hatta Cumhuriyetin ilk yıllarının çok bilinmeyenli bir denklemi, konuşulmayan ve üzeri kapatılıp unutulmaya çalışılan bir tabusu haline geldi. Osmanlı da üst sınıfın ve üst düzey memurların hatta Cumhuriyetin kurucu kadrolarının birçoğunun köle pazarlarında satılan kadınlardan doğma olması “beyaz köle”liğin ve mağdurlarının unutturulmak istenmesine yol açtı. Bu üst düzey insanların “beyaz köle”liği unutturmaya ve tarihe gömmeye çalışmalarının arkasında; kendi geçmişlerine baktıklarında bir köle görmektense, bunu bir Çerkes babaanneye bağlama telaşında ve tarihi çarpıtma gayretinde olduklarını görmekteyiz.” dedi. 

0 Yorum

Yazı Formatı Seçiniz
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Video
Youtube, Vimeo veya Vine Kodları
Ses
Soundcloud veya Mixcloud İçerikleri
Görsel
Fotoğraf veya GIF